آرامش و خونسردی

بعضی از اشخاص به اتفاقات جزئی اهمیت می دهند و خودشان را نگران می کنند و آرامش خودشان را به هم می زنند. انسان نباید از اندوه و اضطراب ، ابر تیره و تاری بسازد و از درخشش آفتاب زندگی، جلوگیری کند.

 

اگر در وجود خودمان آرامش را بوجود نیاوریم و آن را احساس نکنیم، قادر نیستیم در بیرون از وجود خودمان آرامش را به دست بیاوریم. در اکثر موارد، ما، بیشتر از طرف خودمان آزار و اذیت می شویم تا از طرف دیگران.

 

رایج ترین مواردی که آرامش و آسایش ما را به هم می زند ترسها و نگرانی هائی است که بی مورد و بی اساس است، یا فکر کردن در مورد اموری است که رخ نداده و رخ نخواهد داد.

 

در بعضی از شرایط، ما به دنبال یک توهین یا سرزنش، عصبانی می شویم. انگیزه یک توهین کوچک و جزئی، هر چه می خواهد باشد، به سود ماست که آن را نادیده بگیریم و رنجیده نشویم. کسی که دست به چنین کاری زده، مایل است که ما را عصبانی ببیند تا احساس پیروزی کند. در اینگونه موارد ، بهتر است که مؤدبانه جواب او را بدهیم یا با بی اعتنائی ، حمله او را خنثی کنیم.

 

به قول حافظ :

 

ما نگوئیم بد و میل به ناحق نکنیم

جامه کس سیه و دلق خود ارزق نکنیم

 

عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است

کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم

 

گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید

گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم

 

حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او

ور به حق گفت، جدل با سخن حق نکنیم

 

در اکثر موارد، ترس از اتفاقی ناگوار در آینده، از خود اتفاق، بدتر و شدیدتر است.

به قول لئوناردو داوینچی : تحمل مرگ، آسانتر است تا ترس از مرگ.

 

آرامش واقعی، در فکر و ذهن انسان است. اگر ذهن، دچار آشفتگی باشد، نیل به آرامش، غیر ممکن است. یکی از مواردی که به انسان آرامش می دهد تکاپو و تلاش خوشبینانه، برای رسیدن به هدف است. داشتن شغل مناسب و مورد علاقه، می تواند باعث آسایش انسان شودو به او آرامش دهد. گردش به موقع و ورزش به جا، و خواب و خوراک به اندازه، باعث آرامش می شد. فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی و هنری، بویژه فعالیتهائی که باعث ترقی و تکامل و تعالی انسان و اجتماع بشود، و فرد احساس مفید بودن و مؤثر بودن کند، باعث آرامش عمیق روحی و جسمی می شد.

 

به قول پوریای ولی :

 

تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن

به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی

کمک به دیگران و گسترش شور و شعور و شادی در جامعه، باعث آرامش خاطر مردم میشود.

 

به قول صائب :

 

تار و پود عالم امکان، به هم پیوسته است

عالمی را شاد کرد، آن کس که یک دل شاد کرد

 

یا به قول شاعر دیگر :

 

صد خانه اگر به طاعت آباد کنی

به زان نبود که خاطری شاد کنی

( علاء الدوله سمنان )

باید تلاش کنیم تا مردم جامعه، آرامش فکر و آسایش جسم داشته باشند تا بتوانند پر کار، پر بار، پر نشاط و پر امید باشند، و زندگی خوش و خوبی داشته باشند.

عمر اگر ، خوش گذرد ، زندگی نوح کم است

ور به تلخی گذرد، نیم نفس بسیار است

( رفیع قزوینی )

منبع اصلی کدهای جاوااسکریپت
http://minos.blogfa.com
«ًاَللّهُمَّ کُن لِوَلیِّکَ الحُجَّةِ ابن ِالحَسَن صَلَواتُکَ عَلَیه ِو َعَلی آبائِه فی هذِه ِالساعَة وَ فی کل الساعَة وَلیّاً وَ حافظا وَ قائداً وَ ناصراً و َدَلیلاً وَ عَینا حَتّی تُسکِنَه اَرضَکَ طَوعا وَ تُمَتِّعَه فیها طَویلا »